Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
UBND xã Phong Hải
Tình hình tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả thủ tục hành chính tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã Phong Chương tháng 6 năm 2024
Ngày cập nhật 08/07/2024

TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC TẠI BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ XÃ PHONG CHƯƠNG

Tháng 06/2024

(Từ ngày 03/6/2024 đến ngày 30/6/2024)

STT

Lĩnh vực, công việc giải quyết theo cấp

Hồ sơ nhận giải quyết

Kết quả giải quyết

Ghi chú

Tổng số

Trong đó

Hồ sơ đã giải quyết

Hồ sơ đang giải quyết

Số kỳ trước chuyển qua

Số mới tiếp nhận

Tổng số

Trả đúng thời hạn

Trả quá hạn

Tổng số

Chưa đến hạn

Quá hạn

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

 

Tổng cộng

101

 

101

101

101

0

0

0

 

 

1

Bảo trợ xã hội

0

 

0

0

0

0

0

0

 

 

2

Bảo trợ xã hội (cấp huyện)

19

 

19

19

19

0

2

2

 

 

3

Chứng thực

31

 

31

31

31

0

0

0

 

 

4

Đất đai (cấp huyện)

0

 

0

0

0

0

0

0

 

 

5

Hộ tịch

51

 

51

51

51

0

0

0

 

 

6

TTHC liên thông lĩnh vực Người có công  (Cấp huyện)

0

 

0

0

0

0

0

0

 

 

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 5.005
Truy cập hiện tại 48