Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
UBND xã Phong Hải
Hội đồng nhân dân xã Phong Chương nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức kỳ họp thứ 8
Ngày cập nhật 10/07/2024

Sáng ngày 10/7/2024 tại Hội trường UBND xã Phong Chương, đã diễn ra kỳ họp thứ 8 của Hội đồng nhân dân xã Phong Chương khoá XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tham dự kỳ họp có đại diện lãnh đạo Thường trực HĐND huyện Phong Điền, các vị đại biểu HĐND huyện trúng cử tại địa bàn xã Phong Chương, các vị đại biểu HĐND xã Phong Chương khoá XII và cùng các vị đại biểu khách mời đại diện cho các cơ quan, đơn vị trên địa bàn xã và các ngành chuyên môn của UBND xã.

Thay mặt cho Hội đồng nhân dân dân xã Phong Chương ông Lê Viết Dân, Chủ tịch HĐND xã đã phát biểu khai mạc, đồng thời nhấn mạnh một số nội dung công việc đã đạt được trong 6 tháng đầu năm và đề ra các nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu mà Nghị quyết Hội đồng nhân dân xã đầu năm đã đề ra.

Tại kỳ họp này Hội đồng nhân dân xã nghe báo cáo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và một số nhiệm vụ giải pháp 6 đầu năm của UBND xã trình bày để đánh giá lại các chỉ tiêu, kế hoạch mà đầu năm HĐND xã đã đề ra, từ đó đề ra các giải pháp để tổ chức lãnh đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu trong năm 2024 hoàn thành đạt 100% kế hoạch.

Đ/c Trần Thị Thu Huyền, Chủ tịch UBND xã báo cáo tình hình thực hiện phát triển kinh tế - xã hội 6 đầu năm và triển khai một số nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm 2024.

Cũng tại kỳ họp này, Hội đồng nhân dân xã sẽ tiến hành miễn nhiệm chức danh Trưởng ban Kinh tế - xã hội HĐND xã khoá XII, đồng thời bầu bổ sung các chức danh Trưởng ban, Phó Trưởng Kinh tế - xã hội HĐND xã khoá XII và thống quan các nghị quyết về tổng quyết toán ngân sách xã năm 2023.

 

Toàn cảnh kỳ họp

Sau khi nghe các báo cáo, tờ trình của HĐND, UBND, các Ban của HĐND xã và các ý kiến thảo luận của đại biểu. Hội đồng nhân dân xã Phong Chương khoá XII đã biểu quyết 100% để thông qua các nghị quyết sau: Nghị quyế về một số nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế-xã hội 6 tháng cuối năm 2024; Nghị quyết Phê chuẩn tổng quyết toán thu, chi ngân sách năm 2023; Nghị quyết Về phê chuẩn sử dụng kinh phí dự phòng ngân sách năm 2024; Nghị quyết  về việc bổ sung danh mục Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021–2025 nguồn vốn ngân sách xã quản lý; Nghị quyết về việc giao bổ sung và điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 nguồn vốn ngân sách xã quản lý; Nghị quyết về quy định các biện pháp bảo đảm thực hiện dân chủ ở cơ sở trên địa bàn xã Phong Chương; Nghị quyết miễn nhiệm chức danh Trưởng ban KT-XH HĐND xã khoá XII đối với ông Nguyễn Bá Ỷ; Nghị quyết xác nhận kết quả bầu chức danh Trưởng ban, Phó Trưởng ban KT-XH, HĐND xã khoá XII.

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 5.005
Truy cập hiện tại 46